Info werkzoekenden

Info leren en werken 

Kun je je goed inleven? Kun je goed luisteren en vind je mensen begeleiden, ondersteunen en zorg verlenen uitdagend? Dan past een beroep in zorg en welzijn misschien wel heel goed bij jou! 

Wil je een BBL-traject volgen? Kijk dan naar de onderstaande punten of je voldoet aan het werkprofiel van zorg en welzijn:

  • De manier van zorg verlenen is erg aan het veranderen. Tegenwoordig wordt het belangrijk gevonden dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Dat betekent dat de nodige zorg, begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk bij mensen thuis wordt gegeven. Naast de inzet van professionals wordt daarvoor ook gebruik gemaakt van technische middelen en de hulp van familie of vrijwilligers. De zorgvrager bepaalt zelf welke zorg of begeleiding hij of zij nodig heeft en hoe hij of zij geholpen wil worden. Alleen mensen die 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben verblijven in een zorginstelling. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen of mensen met een handicap.
  • Van de professionals in zorg en welzijn wordt verwacht dat je overzicht kunt hebben, goed kunt samenwerken en zorgvragers naar de juiste zorgverlener kunt verwijzen. Daarvoor ben je breed inzetbaar, moet je flexibel kunnen denken en situaties goed kunnen inschatten.
  • Je bent fysiek en mentaal belastbaar
  • De meeste kansen voor een BBL-traject liggen in de MMZ3, MMZ4, de VIG of de MBO-V opleiding. Om de opleiding te kunnen volgen voldoe je aan de minimale opleidingseisen (VMBO kader, VMBO-TL-diploma of een niveau 2-diploma)
  • Je bent er bewust van dat een werk- en lerentraject een intensieve belasting is, (vaak minimaal 20 uur praktijk, 8 uur school plus studielast)
  • Je bent je bewust van het feit dat onregelmatig werken erbij hoort (24/7)
  • Je bent bewust van het grote aantal parttime banen in zorg en welzijn
  • Door het onregelmatige karakter van het werk is het praktisch eigen vervoer te hebben

Algemene informatie over leren en werken vind je ook op: https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/